Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterin pitäjä

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi

RA Communications Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito.  

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot   Muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään RAC:n verkkosivujen kautta tai ostetaan kaupallisilta rekistereiden ylläitäjiltä. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena. Kotisivujen kirjautumissivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla.

Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään RAC:n verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä ja ainoastaan henkilölle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

RAC pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan ja salasanoistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä RAC:n tiedostoihin.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Sähköpostimarkkinoinnissa vastaanottaja voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.Ylös